contour

slogan-01

icon_visjon

VÅR VISJON

 • Contour skal lytte til kundens ønsker og skape produkter ut fra kundens behov
 • Contour skal garantere produktsikkerhet og kvalitet
 • Contours produkter har som mål å fremme kundens interesser
 • Contour skal drives med lønnsomhet og god etikk

icon_kvalitet

KVALITETS- OG MILJØPOLICY

 • Contour skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Våre produkter skal medføre lavest mulig miljøbelastning både når det gjelder produksjon, distribusjon og holdbarhet.
 • Contour legger stor vekt på å velge underleverandører og produsenter som er miljøbevisste og som leverer varer i samsvar med vår visjon. For å være sikre på dette oppsøker vi våre underleverandører og produsenter over hele verden.

 icon_produksjon

PRODUKSJON

 • Ansatte hos våre produsenter skal ha akseptable ansettelsesvilkår med hensyn til lønn, arbeidstid og fritid.
 • Ansatte hos våre produsenter skal ha et sikkert arbeidsmiljø hvor de ikke risikerer helsemessige skader og barnearbeid.
 • Det skal være god tilgang til rent drikkevann, førstehjelpsutstyr og nødvendig verneutstyr.

Produkter

mottatilb-01

Eksempler – Interiørprosjekter – Skoler

Eksempler – Interiørprosjekter – Handel

Kontakt oss i Contour

 • Besøksadresse:
  Haakon VII’s gate 19 B,
  7041 Trondheim
 • Postadresse:
  Postboks 1313, Tyholt
  7463 Trondheim